Farming Simulator 19 – český návod na správné hraní hry

Farming Simulator 19 je oblíbená hra a momentálně se jedná asi o vůbec nejpropracovanější farmářský simulátor, který je na herním trhu k dispozici. Díky tomu může být však hraní v některých případech poměrně tvrdým oříškem. Mnoho fanoušků hry se na nás obrací s prosbou o poskytnutí návodu. Ten je dostupný v anglickém jazyce na oficiálních stránkách výrobce. Pro ty, kteří mají problémy s anglickým jazykem jsme se však rozhodli připravit vlastní obsáhlou verzi tohoto návodu.

Ovládání

Ještě než se pustíme do konkrétního návodu ke hře, podíváme se na její ovládání.

Ovládání klávesnicí

Vykonaná akce Použitá klávesa Pohyb W,A,S,D Rozhlížení se Šipky Běh Levý Shift Skok Mezerník Obrazovka obchodu P Zapnutí/ vypnutí světla F Nabídka pozastavení ESC Aktivace předmětu R Změna měřítka času 7, 8 Chat (v multiplayeru) T Předchozí stanice – zapnutí/ vypnutí rádia – další stanice 4, 5, 6

Kariéra

Kariéra je hlavní a nejdůležitější částí hry v rámci které můžete realizovat tři hlavní aktivity. Mezi ty patří: Zemědělství, Zvířata a Lesnictví.

Sila

Ve farmářském režimu je hráčům k dispozici silo, které je prostředkem ke skladování úrody. Je možné si dokoupit další silo, pokud využijete služeb obchodu. Není zde možné skladovat kořenové plodin, které se skladují na zemi.

Úrodu do sila uložíte tak, že svoji sklápěcí vlečku vyložíte do jámy vedle sila. Naopak pro vyzvednutí zboží z úložiště je nutné nastavit přívěs pod potrubí, zaktivovat ho a v následující nabídce vybrat požadovaný druh obilí.

Nákup pozemků

Práce můžete realizovat pouze na svých vlastních pozemcích. Jejich nákup je možné provést otevřením nabídky s přehledem mapy v obrazovce pozemků.

Najímání dělníků

Ve hře existuje možnost najmutí pomocné síly v podobě dělníků. Do práce ho povoláte stiskem klávesy H a stejnou klávesu použijete i pro jeho odvolání. Za práci dělníka zaplatíte automatickým odečtením peněz z vašeho účtu.

Vydělávání peněz

Vydělávání peněz je samozřejmě základním prostředkem k hernímu růstu. Peníze ve hře získáte prodejem svých produktů.

Prodej plodin

Plodiny které je možné zasít a po vypěstování ve hře prodávat jsou: Pšenice, Řepka, Ječmen, Oves, Kukuřice, Sójové boby, Slunečnice, Brambory, Cukrová řepa, Cukrová třtina a Bavlna.

Při prodeji mějte na paměti, že ne všechny stanice od vás odkoupí všechny druhy produktů. Stejně tak jsou variabilní i jejich ceny. Ty se mění s frekvencí a množstvím prodeje daného druhu, a proto je nutné střídat prodávané zboží.

Prodej živočišných produktů

Mezi živočišné produkty, které můžete prodávat patří: Mléko, Vlna, Prasata a Vejce. Tyto produkty se objevují poblíž ohrady a zatímco vlnu a vejce je možné skládat v paletách, mléko je nutné převážet ve speciální cisterně.

Při dobré péči o vaše zvířata dojde také k jejich rozmnožování, které pro vás může být dalším zdrojem příjmů.

Prodej dřeva

Pokud vaše stromy dosáhnou plného vzrůstu, můžete přikročit k jejich kácení a rozřezání na kusy pomocí motorové pily nebo dřevových harvestorů. Cena za dřevo se odvíjí od délky a rovnosti vytvořených kusů. Pokud klády rozsekáte na štěpku, můžete ji dále prodávat jako samostatný produkt.

Poptávka

Při prodeji mějte na paměti, že konkurence jednotlivých vykládacích stanic může způsobit náhlou poptávku po některém druhu zboží. V tomto případě se objeví krátkodobá poptávka, která pro vás znamená potenciálně výrazně vyšší cenu než běžnou. Snažte se proto těchto poptávek využívat.

Mise

Dalším způsobem, jak získat ve hře peníze je plnění misí pro ostatní farmáře ovládané počítačem.

Půjčka

Ve hře si v nabídce Finance můžete vzít také půjčku.

Zemědělství

Pro výrobu zemědělských produktů uvedených v předchozí kapitole postupujte následovně:

  1. Využijte kultivátor pro nakypření půdy. Po jejím obdělání můžete pole osít.
  2. Osejte pole pomocí secího stroje nebo sázečky. Po vyprázdnění secí nádrže ji můžete doplnit z palety.
  3. Po uzrání obílí ho pomocí kombajnu a řezačky skliďte.
  4. Až se nádrž neplní, uložte úrodu na přívěs, odvezte ji na prodejní místo a zde získáte peníze.

Odlišně je nutné postupovat při výrobě brambor a cukrové řepy, kde musíte využít specializované secí stroje a kombajny. Po odstranění zelené části rostlin pomocí stroje na odstraňování je nutné plodiny vykopat sklízečem.

Cukrová řepa zase vyžaduje speciální sázečky a sklízeče. Sázečky se plní paletami nebo cukrovou třtinou z předchozí sklizně. Sklízeče nemají nádrže a musíte je přímo napojit na přívěs. Podobně je na tom bavlna, která vyžaduje speciální sklízeče a přívěsy.

Tip: Další návody na hry najdete v samostatné sekci zde.

Hnojení

Úrodu pole můžete zvýšit jeho hnojením. Každé hnojení přidá 25 % k celkovému výnosu, ale je účinné pouze jednou za každou fázi růstu.

Tekuté hnojivo se na pole aplikuje pomocí rozstřikovače a pevné pomoci rozhazovače. Zakoupíte ho v obchodech.

Močůvka se aplikuje pomocí cisterny na močůvku a mrva pomocí rozhazovače mrvy. Oba produkty se dají získat od vašich krav a prasat. U Řepky olejky je možné použit kultivátor, který funguje jako hnojivo.

Ochrana plodin

S plodinami vyrůstá na polích také plevel, který snižuje výnos o 20 %. Můžete se ho zbavit pomocí plečky nebo rozprašovače s herbicidem.

Péče o půdu

O půdu musíte pečovat využitím pluhů a vápna. Pluhy se používají po sklizni k přípravě na další cyklus. Vápno se používá po každých třech sklizních a pomocí rozprašovače hnojiva jeho aplikace přinese 15 % zvýšení výnosu z pole.

Krmivo pro zvířata

Svoje zvířata musíte samozřejmě krmit krmivem. To je zprostředkováno balíky z trávy, sena a slámy. Pro výrobu těchto balíků se používá sekačka. Následně je nutné posekanou trávu usušit pomocí obracečky a udělat z ní seny. To se uspořádá pomocí řádkovače do řádků a slisuje pomocí balíkovače. Poté použijete k posbírání nakladač balíků.

Chov zvířat

Pro chov krav, ovcí, prasat, slepic a koní musíte nejdříve v obchodě koupit zvířecí ohradu. Následně můžete vybraný druh koupit od místního obchodníka a dovézt si je za pomocí přívěsu na zvířata. Obchodník vám je za poplatek může i sám dovézt.

Zvířatům je nutné dávat vodu, krmit je, měnit jim podestýlku a uklízet jim před korytem.

Zvířata Krmivo Produkty
Prasata Kukuřice, Pšenice, Ječmen, Řepka, Slunečnice, Sójové boby, Brambory, Cukrová řepa Mrva, Močůvka
Krávy Tráva, Seno, Siláž, Úplná směsná krmná dávka
Mléko, Mrva, Močůvka
Ovce Seno, Tráva Vlna
Slepice Pšenice Vejce
Koně Seno, Oves

Lesnictví

Tvoří samostatnou činnost, kterou můžete pro své zisky ve hře provozovat. V rámci lesnictví můžete využívat sázeče stromů, harvestery, vyvážecí traktory, štěpkovače, řezačky pařezů a motorové pily.

Vlak

Vlaky jsou důležitou součástí hry, protože umožňují převoz většího objemu produktů a jejich převoz po mapě. Vykládka a nakládka pak probíhá na vybraných nádražích.

Multiplayer

Farming Simulator 19 můžete hrát také v módu pro více hráčů přes internet. V rámci multiplayeru se můžete buď připojit k již existující hře a nebo vytvořit svoji vlastní novou hru.

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*