Call of Duty WW2 návod – kompletní český manual ke hře

Ve hře Call od Duty WW2 je celkem 11 misí a závěrečný epilog. Protože hra patří mezi ty herně náročnější, rozhodli jsme se pro vás připravit komplexní návod obsahující informace ke zdárnému dokončení každé mise v celém ději. Call of Duty WW2 návod by měl sloužit jako průvodce pro snazší průchod dějem a umožnit vám v případě nejasností postoupit dále.

D-Day

Hra začíná po krátkém seznámení s vaší jednotkou rovnou ostrým vyloděním v Normandii v rámci dne D. Při vylodění padne velká část vašich spolubojovníků díky nepřátelské palbě z kulometů. Popadne vás poručík Turner a zatáhne vás na kryté místo. Následně se musíte pohybovat nikoliv diagonálně, ale úhlopříčně tak, abyste nebyli intenzivní palbou zasaženi a mohli se přibližovat k cíli. Až se k němu dostanete, je nutné nastavit pojistku pro výbušninu, která vám a vaší skupině po explozi umožní další postup.

Následně se vydejte do zákopů po levé straně, které opatrně procházejte a čistěte od nepřátel. Na konci příkopu odbočte doprava k bunkru, který opět vyčistěte od nepřátelských jednotek.

Dále se vydejte na silnici vedoucí k dalším bunkrům a počkejte, až Pierson vyvolá červeným kouřem, aby přivolal dělostřelectvo na. Jakmile to udělá, vy, Zussman, a vaše jednotka budete muset vyčistit první z pěti bunkrů a jejich táborů v kulometech.

První bunkr je velký a docela dobře střežený, takže je nutné se směrem k němu pohybovat velmi obezřetně. Na cestě do druhého bunkru uvidíte německého a amerického vojáka bojujícího v boji jeden na jednoho a pokud Američana zachráníte dostanete zvláštní ocenění.

U druhého bunkru je u vchodu připevněn kulomet, takže budete muset použít kouřový granát, aby vám a vašemu týmu poskytl krytí. Na cestě do třetího bunkru se nepřátelé pokusí zastavit váš postup v zákopech. Jakmile jste v bunkru, uvidíte padnout jednoho z vašich spolubojovníku s plamenometem. Můžete si ho sami vzít a použít.

Třetí bunkr je jedna otevřená místnost s horním patrem, kde si můžete v klidu doplnit náboje. Jakmile se ale vrátíte dolů, další Němci se pokusí bunkr od vás dobýt.

Po dobití čtvrtého bunkru máte vy a Zussman za úkol postarat se sami i o pátý. Jakmile se k němu přiblížíte, někteří nepřátele vyjdou ven a zbytek na vás bude útočit z bunkru. Jakmile vstoupíte dovnitř, Němce zahájí další útok Postupujte podle pokynů na obrazovce. Zussman z vás Němce na malou chvíli zdrží, ale zůstane přitom zraněn. Jakmile zbylé nepřátele porazíte, dostanete se k Zussmanovi, který vás varuje, že do bunkru vstupuje Němec. Vaše pistole se automaticky vytáhne a budete ho muset okamžitě zneškodnit. Následně musíte Zussmana dostat do bezpečí.

Následně máte za úkol zneškodnit nepřátelské dělostřelectvo. Během toho budete muset odrazit příchozí německé protiútoky. Jakmile se s nimi vypořádat a splníte úkol. První mise končí.

Tip: Další návody na hry najdete v samostatné sekci zde.

Operation Cobra

Od dne D uplynulo 7 týdnů a musíte se vydat do francouzského Marignay, abyste si otevřeli cestu do Paříže. Poté, co naskočíte na tank směrem k Marignay, německá Luftwaffe zničí váš konvoj. V blízkosti jsou německé zbraně, které použijte ke zneškodnění těchto nepřátelských letounů.

Následně se přeskupíte a budete muset dobít stodolu, která je silně opevněná. Až ji dobijete, němci se pokusí provést protiútok ze sena zpoza stodoly. Následně postupujte zalesněnou oblastí, kde budete narážet na další nepřátele. Po vyčištění oblasti seberte nalezenou protiletadlovou zbraň a sestřelte německé bombardéry útočící na vaše tanky.

Podobně musíte zneškodnit i  těžkému dělostřelectvo, které na vaše tanky útočí. Poté následujte Piersona a vydejte se s ní na vyhlídku. Zde odstřelovací puškou zničte tanker s palivem a držte se v dalším posunu blízko vašich tanků, které vám vytváří dobré krytí.

Vaše tanky později zastaví další nepřátelské dělostřelectvo, takže budete muset vyčistit nedalekou stodolu a najít dobré místo pro jejich zneškodnění. Poté se pohybujte směrem k Piersonovi a zjistíte, že Charlie Company má potíže. Budete umístěni do vozidla na cestě za jejich záchranou a po doražení na místo mise končí.

Stronghold

V rámci této mise budete muset obsadit kostelní zvonici, abyste zastavili potlačující palbu pro průchod dalších jednotky. Vydejte se před Marigny. Můžete používat kouřové granáty k přivolání minometných paleb.

Po vyčištění domu nacházejícímu se naproti startovní pozici v misi dorazí německé posily. Po vyhraném boji využijte jedno z německých vozidel na jehož vrcholu se nachází kulomet. Ten použijete k odražení dalších nepřátelských útoků.

Následně se již přesunujte ke vstupu do kostela při vstupu naleznete munici pro doplnění vašich zásob. Jakmile tak učiníte, začnou se na vás vrhat nepřátelské jednotky. Vydejte se na pravou stranu kostela a postupujte směrem k nádvoří.

Po vyčištění kostela někteří členové týmu vyrazí zničit nepřátelské protiletadlové dělo, zatímco vy a několik dalších poskytnete krytí ze zvonice. Vyjděte po schodech a poté po žebříku, abyste se dostali do správné polohy a sebrali odstřelovací pušku a zneškodnili německé vojáky.

Když bude vaše krytí úspěšné a spolubojovníci úspěšně dokončí svůj úkol, stanete se terčem palby nepřátel a musíte se rychle dostat pryč z rozpadajícího se kostela. Následně budete pomáhat zneškodňovat další nárazové útoky němců na základě rozkazů vašich parťáků. Po určité době bude mise úspěšně dokončena.

S.O.E.

Tato mise má za cíl silně opevněný vlak, který veze rakety V2. Spojíte se se se S.O.E. (Speciálními jednotkami) v rámci speciální tajné mise se snahou o infiltraci dovnitř vlaku. Na začátku mise musíte nejdříve zneškodnit důstojníka v přijíždějícím automobilu. Následuje poměrně dlouhá opatrného procházení a boje proti menšímu počtu rozmístěných německých vojáků.

Následně postupujte cestou do kempu. Opět se jedná o tichou a plíživou cestu plnou nástrah a německých vojáků. Následně se zbavte také stráží. Následně budete spatřeni a mise se promění vlastně v závod o to, abyste se dostali k vlaku dříve než stihne odjet. Po cestě samozřejmě potkáte velmi vysoké množství nepřátelských jednotek se kterými budete muset bojovat. Zbývající čas indikuje zobrazená ikona hvězdy, která se postupně vyprazdňuje.

Vlak vám nakonec ujede a proto budete muset využít Jeep k tomu, abyste ho dohonili. V tom budete úspěšní a vlak se vám podaří zneškodnit. Později vás zachrání žena z francouzského odboje. Následuje poměrně těžká přestřelka a opětovné setkání se zbytkem vaší skupiny.

Liberation

Díky dokumentům získaným ze zničeného vlaku v předchozí misi můžete osvobodit Paříž od německé okupace. Nehrajete jako McDaniels na začátku této mise, hrajete jako Camille Denis, žena z francouzského odboje, která vám pomohla při demolici vlaku. Dostali jste krycí příběh, který vám umožní průchod německým územím v Paříži a získání výbušnin potřebných k vyražení brány a zahájení útoku na znovuzískání města.

Chcete-li získat vstup do německé pevnosti, přistupte k ochrance a podejte mu své papíry. Když se zobrazí výzva, zvolte „Cestovní doklady“.

Hledáte muže jménem Fischer v uniformě šedého důstojníka. Působí pod jménem Oberst v utajení na německém vrchním velení v Paříži. V celém hotelu jsou dokumenty, které si můžete přečíst, a lidi, se kterými můžete mluvit, abyste získali více informací.

Pokus se vydáte přes halu uvidíte místnost nalevo. Jděte do ní a do místnosti v její zadní části. Uvidíte německého důstojníka studujícího mapu. Po otázce, zda je Oberst, řekne, že Oberst je dole a hraje s některými dalšími vojáky karty. Po opuštění místnosti, ve které jste právě byli, jděte doleva k otevřené chodbě. Uvidíte, jak důstojník zamkne schodiště. Musíte ho sledovat a ukrást mu klíč od dveří.

Následně si promluvte s německým vojákem vzadu u mužů hrajících karty – zeptejte se, jestli je to Fischer – řekne vám, že Fischer je ve druhém patře, které je mimo přístup civilistů. Vydejte se po schodišti do druhého patra, kde Fischera skutečně najdete.

Pošle vás o jedno patro výše kde vás v místnosti uvidí důstojník a následně se mezi vámi strhne boj. Dále pokračujte, vyměňte získaný kufřík s Fischerem a vydejte se dolů po schodech. Po chvíli tajného plížení najdete zajatého Fischera, kterého osvobodíte a dostanete se ven z budovy. Následně umístit výbušninu na bránu a postupujte dále s průběžným plíživým bojem proti strážným.

Později hrajete opět za McDanielse a postupujete spolu se svojí jednotkou a francouzskými odbojáři. Postupujte přes most do budovy, kterou bude nutné také vyčistit od německých vojáků. Následuje povinnost pomocí odstřelovací pušky zneškodnit přijíždějící Jeep. Poté co se znovu setkáte se svojí skupinou, bude mise u konce.

Collateral Damage

Vy a vaše četa jste prolomili frontovou linii a vaším úkolem je dobýt německé město Cáchy. Hned na začátku mise se musíte přesunout přes náměstí k polnímu telefonu u vchodu do velké budovy po levé straně. Jakmile se vám to povede, spustí se ukázka a vaše postava se změní na Peréze, kterého jste potkali v operaci Cobra. Budete vést jeho tankovou brigádu k Danielsovi a Piersonovi, abyste jim poskytli další palebnou sílu.

Po cestě v tanku se strhne několik bojových akcí ze strany nepřátelských jednotek. Po chvíli postupu se mise přesouvá do své druhé části, která se již odehrává v klasickém formátu. Vaším novým úkolem bude postupovat směrem k německé pevnosti. Následujte svoji četu po náměstí a dolů po vybombardované ulici. Po cestě se samozřejmě nevyhnete dalšímu boji. Musíte se proto krát před intenzivní nepřátelskou palbou.

Po vstupu do budovy se stane cílem německého útoku. Následně musíte využít bazuku pro odstranění překážející zdi a postupovat dále ve vaší cestě. Před cestou k hotelu, který je cílem vašeho snažení musíte vyčistit ještě nedalekou budovu. Bitva se samozřejmě strhne i v samotném hotelu, kde se musíte dobře krýt a následovat vaši jednotku.

Následuje nalezení německých uprchlíku a snaha o jejich transport do bezpečí. Po naložení do vozidla zjistíte, že se musíte vrátit zpět pro dívku, která byla v domě zapomenuta. Následuje několik scén, kde je nutné zvýšené opatrnosti, abyste se v tajnosti dostali zpět k vozidlu. Po odjezdu se vás němci ještě pokusí zastavit a následně mise končí.

Death Factory

Po zadání vašich objednávek vás kuchař vyzve, abyste doručili nějaké jídlo Willisovi. Poté, co vyrazíte se svou četou, narazíte na další, která se snaží bránit most poblíž frontové linie. Chopte některých dostupných min na mostě a roztáhněte je po silnici od boku, pak namontujte kulomet na přední stranu mostu, abyste zpomalili postup nepřátelských jednotek. Ten se spustí, jakmile nasadíte minu na značku uprostřed silnice.

Po odrazení první vlny Němci vystřelí kouřové granáty, takže se situace stává poměrně nepřehlednou. Později se v zadní části mostu objeví nepřátelský tank. Pro jeho zničení musíte využít bazuku. Až tank zneškodníte přeskupte se zpět se svojí jednotkou. Dále musíte zneškodnit německou minometnou skupinu. Následuje další ozbrojený postup na vaší cestě lesem.
Následuje dobití německého základnového bunkru a postup okolo dalších budov, které musíte postupně čistit. Poté dojde k přeskupení s vaším týmem a odrážení německých protiútoků. Pokračujte v boji až do ústupu, čímž se mise ukončí.

Hill 493

Po opětovném spojení s ostatními členy vaší čety je potřeba dohnat zbytek vaší skupiny. Popadněte munici z krabice po pravé straně a vydejte se na úpatí kopce. Zůstaňte krytí a postupujte pomalu. Po cestě si budete muset poradit se zneškodněním několika kulometných hnízd.

Po opětovném sloučení s Piersonem budete muset doprovodit jednoho z členů týmu na základnu bunkru, aby zde mohl nasadit výbušniny. Počkejte na pokyny od vašich velících důstojníků. Oznámí, kdy máte vyvolat krycí palbu. Po zničení bunkru pokračujte dále na své cestě a čistěte další nepřátelské budovy.

Na konci mise budete muset ještě zneškodnit nepřátelský tank a následně se krýt před německým nátlakem. Po chvíli se spustí scéna a mise končí.

Battle of the Bulge

Po úvodní scéně se ocitnete v první linii jedné z nejtěžších bitev celé války. Pierson vás pověří dodávkou munice do kulometu. Postupujte s krytím proti nepřátelské dělostřelecké palbě. Dále budete poskytovat krytí vašemu kolegovi, který bude opravovat rádio.

Scény se pak rychle změní a vy budete mít za úkol ve vzdušném boji jako pilot chránit spojenecké bombardéry proti útokům německých stíhaček. Následně se vrátíte zpět na zem a budete muset využít kulomet pro snahu o zastavení německého pozemního postupu. Po splnění se přesuňte na levou stranu a zneškodněte čtyři posádky Panzerschreck.
Němci se následně přeskupí a provedou masivní útok na vaši pozici. Snažte se útok zadržet co nejdéle, dokud nedorazí podpora. Znovu se ještě přeskupte se svojí jednotkou a dosáhněte krytí. Tím mise v podstatě končí.

Ambush

Jeden z německých zajatců, kterého jste zajali, měl rozkaz vyhodit do povětří poslední most podél řeky Rýn. Výbušniny přivážejí nákladní automobily a je jen na vás, abyste je zneškodnili.

Jeďte za Howardem na vyhlídku s výhledem na silnici. Po chvíli se objeví německý konvoj. Howard odpálí nálož na stromě, aby zablokoval cestu konvojům. Zabijte všechny vojáky, které uvidíte, a vydejte se dolů k nákladním automobilům. Projeďte zastavenou kolonou německých vozidel a použijte je jako krytí. Následně odstraňte jakýkoli odpor a pokračujte vpřed. Jakmile budou nepřátelé vyhlazeni, vydejte se k prvnímu kamionu. Poté se vpližte do německé základny.

Otevřete bránu a otočte se doprava, pohybujte se po obvodu základny. Zabijte technika pracujícího v letadle. Vyjděte z hangáru směrem k vašemu cíli a sejměte stráž. Okamžitě jděte do zadní části dalšího hangáru (dveře přímo před vámi nelze otevřít a po vaší levici bude kolem německá hlídka).

Projděte z druhého hangáru a jeďte doprava. Postupujte vpřed a k budově na radaru a dávejte pozor před hlídajícími strážci. Pierson a vaše skupina následně zaútočí na brány po vaší pravici. Poskytněte jim krytí a znovu se s nimi seskupte.

Postupujte ke strážní věži, kterou vidíte na své mapě a kryjte se před německým odporem. Z věže poskytujte krytí vaším kolegům. Budete zajati nepřátelskými jednotkami, ale spojenci vás brzy opět osvobodí. Protože Zussmana se nepodaří zachránit, pronásledujte vozidlo, ve kterém je dále zajatý. Následuje boj s německým vojákem a ukončení mise.

The Rhine

V rámci této mise budete mít vy a váš tým za úkol získat poslední most, který mohou americké obrněné divize použít k překročení Rýnu.

Pomocí krytí můžete postupovat směrem k mostu buď po silnici se svými tanky, nebo po cestě vlevo, která vám po zneškodnění Němců poskytne mírnou převahu. Jakmile se dostanete na most, zbavte se veškerého odporu. Vydejte se na strážní věž napravo, budete do ní moci vstoupit poté. Vydejte se do druhého patra a odstraňte tam odpor. Následně postupujte opět dolů a pokračujte se svou četou po mostě. Jakmile dosáhnete určitého bodu, Němci odpálí nálože na mostě, ale zůstane nedotčen. Strhne se však intenzivní bitva.

Nejobtížnější je dobrá prostorová orientace abyste nebyli zasaženi z nečekaných míst. Jakmile bude oblast vyklizena, budete muset zajistit levou věž. Poté a vezměte německou protiletadlovou zbraň, kterou použijete proti nepřátelským bombardérům. Následně sestřelujte nepřátelská letadla dokud nedorazí vaše vlastní letecká podpora.

Poté, co se objeví vaše letadla, vraťte se zákopem zpět a přeskupte se se svou četou v tunelu. Po několika útocích zasáhne vchod tunelu exploze a spustí se zpomalená scéna, kde si poradíte s německými vojáky čímž mise končí.

Epilogue

V rámci této mise na konci války musíte najít Zussera. Dostanete se do německého pracovního tábora, který je opuštěný. Pokračujte průchodem tábora. Následuje krátká scéna po které se objevíte v lese. Zde zabijte ve zpomalené scéně německého vojáka, čímž dokončíte kompletní příběh hry.

 

Zdroj: ign.com

1 komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*